سازمان داکتران بدون مرز به فعالیت خود در شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی کابل پایان داد

صبح کابل
سازمان داکتران بدون مرز به فعالیت خود در شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی کابل پایان داد

سازمان داکتران بدون مرز، اعلام کرده است که به فعالیت خود در بخش نسایی-ولادی شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی کابل، پایان داده است.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۲۶ جوزا)، از سوی سازمان داکتران بدون مرز منتشر شده، آمده است که تصمیم پایان فعالیت در شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی، دردناک، اما ضروری است؛ زیرا تا کنون هیچ کدام از عاملان حمله بر این شفاخانه، شناسایی نشده اند.

در اعلامیه آمده است که مادران، نوزادان و کارمندان صحی، هدف اصلی حمله‌ی تروریستی بیست‌وسوم ثور بر شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی کابل بوده و ممکن است در آینده نیز چنین حملاتی رخ دهد.

سازمان داکتران بدون مرز، گفته است: «تا کنون فرد یا گروهی مسؤولیت این رویداد تروریستی را به عهده نگرفته است. این حمله را نمی‌توان به عنوان یک رویداد غم‌انگیر و منزوی پشت سر گذاشت. جمعیت هزاره که در منطقه‌ی دشت‌برچی زندگی می‌کنند، مکرراً مورد هدف قرار گرفته‌اند. این گونه حملات، بالای سازمان‌‌های مختلف کمک‌رسان صورت گرفته است.»

در اعلامیه، به نقل از تیری الفورت دوفیرجر، رییس عمومی سازمان داکتران بدون مرز، آمده است که دیوارهای بلند، مانع وقوع چنین رویدادهای غیرقابل باوری نمی‌شود.

بر اساس اعلامیه، سازمان داکتران بدون مرز، در حال حاضر، دنبال راه‌های مختلف برای رساندن کمک برای خانواده‌های بیمارانی است که در شفاخانه‌ی دشت‌برچی کابل، جان باختند.

این در حالی است که در بیست‌وسوم ماه ثور سال جاری، چهار مهاجم انتحاری، وارد شفاخانه‌ی صد بستر دشت‌برچی کابل شده و به تیراندازی در برابر غیرنظامیان پرداختند. پس از حدود چهار و نیم ساعت، مهاجمان انتحاری توسط نیروهای امنیتی از پا در آمدند.

این رویداد، بیشتر از مادران و کودکان قربانی گرفت و در آن، ۲۵ نفر به شمول دو نوزاد جان باختند و حدود ۲۰ نفر زخمی شدند.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسؤولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. هرچند دولت افغانستان گروه طالبان را مسؤول این رویداد دانسته، اما طالبان نیز دست داشتن در این رویداد را رد کرده است.