راننده‌ی یکی از نهادهای دولتی در شهر کابل کشته شد

صبح کابل
راننده‌ی یکی از نهادهای دولتی در شهر کابل کشته شد

پولیس کابل، می‌گوید که جنگ‌جویان طالب، راننده‌ی یکی از نهادهای دولتی را در شهر کابل به قتل رسانیده است.

فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد ناوقت شنبه‌شب (۲۱ حمل)، در مربوطات حوزه‌ی پنجم امنیتی شهر کابل، رخ داده است.

آقای فرامرز، گفت که فرد کشته‌شده عزیزالرحمان نام داشت و راننده‌ی اداره خدمات عامه بوده است.

او تصریح کرد که نیروهای پولیس با اطلاع از رویداد، فورا اقدام کرده که در نتیجه‌ی آن، یک جنگ‌جوی طالب کشته و یک تن دیگر شان زخمی بازداشت شده که از نزد او دو میل سلاح کمری نیز به‎‌دست آمده است.

با این حال سخنگوی پولیس کابل گفت که در جریان درگیری میان دو طرف، دو نیروی پولیس نیز به گونه‌ی سطحی زخمی شده‌اند.

تا هنوز گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است.