غنی: به دلیل خشک‌سالی، حاصلات گندم نزدیک به دو میلیون تن کاهش خواهد یافت

صبح کابل
غنی: به دلیل خشک‌سالی، حاصلات گندم نزدیک به دو میلیون تن کاهش خواهد یافت

رییس‌جمهور غنی، گفته است که به دلیل خشک‌سالی، در سال روان، حاصلات گندم نزدیک به دو میلیون تن کاهش خواهد یافت و بیش‌تر از سه میلیون مواشی نیز به دلیل نبود علوفه و آب، در خطر نابودی قرار خواهد گرفت.

آقای غنی، روز سه‌شنبه -۱ سرطان- در پیامی به مناسبت مهار خطرهای ناشی از خشک‌سالی، گفته است که دولت افغانستان با روی دست گرفتن تدابیر پیش‌گیرانه، با این مشکل مقابه کرده و نمی‌گذارد تا کشور با قحطی مواجه شود.

او گفته است؛ به وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری و دولت در امور رسیدگی به حوادث، هدایت داده شده تا مناطق را در سه بخش «شدید، جدی و معتدل» مشخص کنند. به گفته‌ی آقای غنی، با این کار، کمک‌هایی که قرار است انجام شود، به نیازمندان واقعی خواهد رسید و از سرازیرشدن مردم به شهرها و فقر بیش‌تر نیز جلوگیری خواهد شد.

رییس‌جمهور، افزوده است که در حال حاضر، ۳۰ درصد مناطق افغانستان با خشک‌سالی شدید، ۵۰ درصد با خشک‌سالی جدی و متباقی آن با خشک‌سالی معتدل روبه‌رو است.

او گفته است: «من بودجه‌ی مقابله با تأثیرات خشک‌سالی را مرور کردم و متوجه شدم که این بودجه، در برابر حجم خشک‌سالی کفایت نمی‌کند. دولت از بودجه دست‌داشته‌ی خودش همین اکنون دست به کار شده و موسسات غیردولتی نیز موظف شده اند تا فعالیت شان را هم‌سو با دیدگاه ملی که از سوی دولت ارایه شده، تطبیق کنند تا هیچ منطقه‌ی آسیب‌پذیری محروم باقی نماند.»

آقای غنی، تصریح کرده است که در مهار خشک‌سالی، دولت هیچ‌گونه برخورد دوگانه‌ای نخواهند داشت و تلاش خواهد کرد که به تمام ولسوالی‌ها، حتا مناطق زیر کنترل طالبان، کمک‌رسانی کند.

او گفته است: «من بار دیگر از طالبان می‌خواهم که از خشونت بی‌معنا دست برداشته و اقتصاد کشور را بیش‌تر از این تخریب نکنند. من از طالبان می‌خواهم که بیایند در کاهش خطرات خشک‌سالی هم‌کاری کنند. طالبان در هر جایی که از راه نظامی پیشرفت کرده، مردم خانه‌های خود را رها کرده و به مناطق تحت کنترل دولت بی‌جا شده‌اند.»

به گفته‌ی آقای غنی، اکنون در ولایت‎های مختلف، تعداد خانواده‌های بیجاشده به صدها هزار می‌رسد و این موضوع، نشان می‌دهد که  طالبان، زمین مردم را گرفته و آن‌ها را آواره کرده اند.

رییس‌جمهور، از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته است که در این شرایط، کمک‌هایش را به افغانستان افزایش دهد.