بانک جهانی: اقتصاد آسیب‌دیده‌ی افغانستان در نتیجه‌ی بحران کرونا، نیازمند تداوم کمک‌های جهانی است

صبح کابل
بانک جهانی: اقتصاد آسیب‌دیده‌ی افغانستان در نتیجه‌ی بحران کرونا، نیازمند تداوم کمک‌های جهانی است

بانک جهانی، با نشر گزارش جدیدی، اعلام کرده است که شیوع ویروس کرونا، اقتصاد افغانستان را شدیدا زیر تأثیر قرار داده است.

در این گزارش که روز چهارشنبه (۲۵ سرطان)، از سوی بانک جهانی منتشر شده، آمده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل شیوع ویروس کرونا، بین ۵٫۵ تا ۷٫۴ درصد کاهش می‌یابد و این وضعیت، سبب افزایش دامنه‌ی فقر و کاهش شدید میزان عواید دولت خواهد شد.

این گزارش که زیر عنوان «ایستادگی در برابر طوفان» منتشر شده، تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر انکشاف اقتصادی افغانستان با توجه به پیچیدگی اوضاع امنیتی، ابهام در تداوم میزان کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی و پیامدهای احتمالی توافق سیاسی با گروه طالبان را، مورد بررسی قرار داده است.

بانک جهانی، هشدار داده است که به دلیل کاهش سطح درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی و سایر نیازمندی‌های اولیه‌ی خانواده‌ها، ممکن است میزان افغان‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۷، به ۷۲ درصد در سال ۲۰۲ میلادی افزایش یابد.

هینری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان، گفته است که بحران ناشی از ویروس کرونا، تأثیرات منفی‌ای را روی شرایط زندگی مردم افغانستان به جا گذاشته  و از سویی هم، کاهش میزان عواید حکومت، سبب شده تا ادارات دخیل نتوانند منابع مالی را به منظور حفظ سلامتی مردم، راه‌اندازی برنامه‌های امرار معیشت برای نفوس فقیر جامعه و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور روی دست گیرند.

بر اساس این گزارش، میزان فعالیت‌های اقتصادی در شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل قرنتین شهر‌ها و گرفتن تدابیر وقایوی به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، به شدت کاهش یافته و این امر، اثرات منفی‌ای را روی فعالیت سکتور صنایع و خدمات به جا گذاشته است.

در گزارش آمده است، علی‌رغم آن که در میزان کشت و تولید محصولات زراعتی پس از رفع خشک‌سالی سال ۲۰۱۸، افزایش قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده، اما کاهش تولیدات صنعتی و کاهش تقاضا برای خدمات از یک سو و از جانب دیگر کاهش عواید بنابر کسر تجارت و تقلیل وضع مالیات، فشار بالای نظام مالی افغانستان را به شدت افزایش داده است.

بانک جهانی، به منظور رفع اثرات بحران بوجود آمده، بر اولویت‌بندی محتاطانه در انجام مصارف دولت به هدف حمایت از آسیب پذیرترین بخش‌ها و محدود ساختن خسارات اقتصادی در دراز مدت تأکید کرده است.

در گزارش، بر لزوم حمایت پایدار مالی از سوی جامعه‌ی جهانی برای افغانستان تأکید شده تا از طریق فراهم‌سازی کمک‌های بین‌المللی کاهش به وجود آمده در عواید داخلی این کشور، جبران شود و وجوه‌ی مالی کافی به هدف تأمین مصارف مورد نیاز برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی، قابل دسترس باشد.

هینری کرالی، رییس دفتر گروپ بانک جهانی برای افغانستان، گفته است که حمایت دوام‌دار جامعه‌ی جهانی و شرکای انکشافی، سبب تأمین و گسترش فعالیت‌های ادارات حکومت افغانستان شده و در نتیجه، می‌تواند سبب احیای اعتماد سکتور خصوصی شود.

بانک جهانی، تأکید کرده است که در راستای تطبیق برنامه های کوتاه مدت و بسترسازی برای بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی در دراز مدت، با دولت افغانستان همکاری نزدیک خواهد داشت.

این در حالی است که تا کنون، نزدیک به ۳۵ هزار مورد مثبت ویروس کرونا، در افغانستان شناسایی شده است.