کمیسیون شکایات حرف‌های دین‌محمد عظیمی را پس گرفت

صبح کابل
کمیسیون شکایات حرف‌های دین‌محمد عظیمی را پس گرفت

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، چند ساعت پیش، در اعلامیه‌ای، از دیدار مسؤولان این کمیسیون با مسؤولان برخی از نهادهای مدنی خبر داده بود.

در اعلامیه، به نقل از دین‌محمد عظیمی، عضو این کمیسیون، آمده بود که کمیسیون مستقل انتخابات، فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی را براساس طرزالعمل های هر دوکمیسیون، تطبیق نکرده است.

آقای عظیمی گفته بود: «اگر روند بازشماری و تفتیش ویژه به صورت درست صورت می‌گرفت، ۶۵ تا ۸۰ هزار رأی باطل می‌شد و سرنوشت انتخابات تغییر می‌کرد.»

در این اعلامیه، به نقل از چمن‌شاه اعتمادی، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز آمده بود که اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، بدون هماهنگی با کمیسیون شکایات انجام شده است.

چند ساعت پس از نشر این اعلامیه، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، اعلامیه‌اش را اصلاح کرد.

در اعلامیه‌ی اصلاح شده، اظهاراتی که به نقل از دین‌محمد عظیمی و چمن‌شاه اعتمادی آمده بود، برداشته شده است.