نشست کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت

صبح کابل
نشست کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات، روز یک‌شنبه (۱۷ قوس) نشستی را با حضور نمایندگان دسته‌های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، سفیرهای شماری از کشورهای خارجی و رسانه‌ها، برگزار کرد.

هرچند کمیسیون مستقل انتخابات، این نشست را معلوماتی خواند؛ اما پیش از این، دسته‌های انتخاباتی معترض، گفته بودند که این نشست، به ‌منظور گفت‌وگو برای پایان دادن بن‌بست انتخاباتی برگزار می‌شود.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، از دسته‌های انتخاباتی معترض خواست تا به اعتراض شان پایان داده و بگذارند روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت باقی‌مانده‌، پایان یابد.

بانو نورستانی گفت: «رأی بایومتریک شده برای ما خط سرخ است و مردم مطمئن باشند که کمیسیون به گونه‌ی بی‌طرفانه و شفاف کار می‌کند.»

محمدحنیف دانش‌یار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، گفت، از میان ۳۰۰ هزار رأیی که دسته‌های انتخاباتی خواهان ابطال آن استند، ۱۰۲ هزار آن خارج از زمان و عدم موجودیت نرم‌افزار در دستگاه‌های بایومتریک، به ثبت رسیده است.

آقای دانش‌یار گفت: «تنظیمات زمان دستگاه‌های بایومتریک لاک نشده بود. حتا پیش از برگزاری انتخابات، با جریان‌های سیاسی در این زمینه تفاهم شد. سافت‌ویری که زمان را در دستگاه‌های بایومتریک لاک کند، ساخته نشد و به همین دلیل، مشکلات تخنیکی در این زمینه به وجود آمد. از میان این ۱۰۲ هزار رأی، اکثر شان از هفت شب آغاز رأی‌گیری و چهار صبح ختم رأی‌گیری را نشان می‌دهد و ۲۷۳۷ محل آن هم زنانه است؛ ما چگونه قبول کنیم که ۲۷۳۷ محل زنانه، در شب رأی‌گیری شده و آن را باطل کنیم؟»

او در مورد ۱۳۷ هزار رأی جنجالی دیگر نیز گفت که شماری از کارمندان، فورم بایومتریک را امضا نکرده ‌اند و در چند مورد دیگر نیز، معلومات بایومتریک به‌گونه‌ی اشتباهی چندین بار وارد سرور مرکزی شده است.

از سویی هم، اسدالله سعادتی، معاون دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، تأکید کرد که در قانون انتخابات، احتمالات در نظر گرفته نشده و نقض قانون، سبب عزل اعضای کمیسیون می‌شود؛ از همین رو، توضیحات کمیسیون انتخابات، جز حدس و گمان چیز دیگری نیست.

او افزود: «تنها چیزی که مبنای کار است، این است که دستگاه‌های بایومتریک بگوید. دستگاه‌های بایومتریک ۱۰۲ هزار رأی خارج از زمان را شناسایی کرده و قانون در مورد آن وضاحت دارد. ما هم معیارهایی را برای کمیسیون انتخابات داده ‌ایم که قانون گفته است. تغییر در نتیجه‌ی انتخابات جرم است و کمیسیون باید چیزی را که ساخته است معیار قرار دهد.»

صحبت‌های آقای سعادتی، چندین بار از سوی رحیمه ظریفی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات که گردانندگی این نشست را به عهده داشت، قطع و نوبت سخنرانی، به نمایندگان احزاب سیاسی واگذار شد.

نمایندگان احزاب سیاسی، ضمن تأکید بر اعلام نتیجه‌ی انتخاباتی ریاست‌جمهوری، خواستار پایان اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی شدند.

اما این موضوع، با واکنش اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مواجه شد. آقای سعادتی، گفت که این نشست، برای حل بن‌بست انتخاباتی برگزار شده و حضور نمایندگان احزاب سیاسی طرف‌دار دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز، بی‌معنا است.

او افزود: «با آوردن ۳۰ حزب گزینشی، تلاش کردید تا صدای ما را منحرف کنید، امروز نشان دادید که حوصله‌ی شنیدن ۵ دقیقه حرف تیم معترض را ندارید.»

آقای سعادتی، نشست کمیسیون مستقل انتخابات را به رسم اعتراض، ترک کرد و گفت: «شما تصمیم خود را گرفته ‌اید و ما کاری کرده نمی‌توانیم. شما تصمیم ندارید انتخابات کنید؛ بلکه تصمیم دارید تقلب را بر کرسی بنشانید.»

اما حنیف دانش‌یار، پس از ترک نشست از سوی اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، گفت که این نشست، برای ارائه‌ی معلومات برگزار شده بود؛ نه رسیدن به تفاهم.

با این حال، هواداران دسته‌های انتخاباتی معترض به ویژه ثبات و همگرایی، روز یک‌شنبه (۱۷ قوس) در ولایت‌های هرات و سمنگان، دست به اعتراض زده و خواستار ابطال بیش از ۳۰۰ هزار رأی مشکوک شدند.