کمیسیون انتخابات: آرای محلاتی که مشکل قانونی دارد، تفتیش و بازشماری می‌شود

صبح کابل
کمیسیون انتخابات: آرای محلاتی که مشکل قانونی دارد، تفتیش و بازشماری می‌شود

کمیسیون انتخابات، تفتیش و بازشماری آرای محلات را یکی از مسایل مهم دانسته، تأکید کرده است، آرای محلاتی تفتیش و بازشماری می‌شود که مطابق قانون، لایحه و طرزالعمل‌های کمیسیون، دارای مشکل می‌باشد.

در خبرنامه‌ای که نا وقت روز گذشته شنبه(۱۸عقرب) از سوی این کمیسیون به نشر رسیده، آمده است که از چند روز پیش، تمام آمادگی‌های لازم تخنیکی و عملیاتی به منظور تفتیش و بازشماری آرا در مرکز و ولایات گرفته شده بود.

کمیسیون انتخابات در خصوص تفکیک آرای سفید و سیاه، اطمینان داد که قانون، لوایح و طرزالعمل‌های مصوب را تطبیق کرده و همچنان از آرای مردم به عنوان امانت حفاظت می‌کند.

در خبرنامه تاکیده شده، تنها آرایی قابل اعتبار است که دارای اساس بایومتریکی بوده و مطابق لوایح و طرزالعمل‌های این نهاد معتبرباشد.

این کمیسیون، از تمامی جوانب مرتبط در انتخابات، به ویژه نامزدان ریاست‌جمهوری می‌خواهد که روند تفتیش و بازشماری رأی‌ها را تحت نظارت و مشاهده قرار دهد.

بر بنیاد این خبرنامه، کمیسیون انتخابات پس از انجام تفتیش و بازشماری رأی‌ها در سطح ولایات، نتایج آن را در دفتر مرکزی مورد تطبیق قرار داده و به زودترین فرصت ممکن، نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات اعلان خواهد شد.

کمیسیون انتخابات، به رغم مخالفت‌های سه نامزد ریاست‌جمهوری اما روند بازشماری و تفتیش رأی‌ها  را آغاز کرده است. کمیسیون انتخابات، قرار است که آرای ۸۲۵۵ محل، تفتیش و بازشماری شود.