کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان: در چارچوب قانون به مبارزات انتخاباتی بپردازید

صبح کابل
کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان: در چارچوب قانون به مبارزات انتخاباتی بپردازید

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، از آمادگی کامل برای دریافت و رسیدگی به شکایت‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری خبر می‌دهد.

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، روز پنج‌شنبه (۳ اسد)، در یک نشست خبری گفت که سر از روز یک‌شنبه‌ی آینده، مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، آغاز می‌شود.

او افزود: «زمان مبارزات انتخاباتی برای نامزدان ریاست جمهوری، ۶۰ روز در نظر گرفته شده و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، آمادگی کامل دارد تا شکایات مربوط به تخطی‌ها و تخلفات دوره‌ی کمپاین را دریافت و بررسی کند.»

بانو شینواری، از نامزدان ریاست جمهوری و هواداران آن‌ها خواست تا در چارچوب قانون، به مبارزات انتخاباتی بپردازند و در صورتی که شکایتی در این زمینه ثبت شود، این کمیسیون براساس قانون به آن رسیدگی خواهد کرد.

او همچنان گفت که اصول رفتاری مشخصی برای نامزدان ریاست جمهوری در نظر گرفته شده است.

بانو شینواری، همچنان از شهروندان افغانستان خواست تا در صورت برخورد با تخلفاتی از سوی نامزدان در جریان این مدت، شکایت رسمی خود را به ثبت برسانند.

دوره‌ی مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، روز یک‌شنبه (۶ اسد) آغاز می‌شود و انتخابات ریاست جمهوری نیز، در ششم میزان سال جاری برگزار خواهد شد.