رییس بخش آی‌تی کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی معرفی شد

صبح کابل
رییس بخش آی‌تی کمیسیون مستقل انتخابات به دادستانی معرفی شد

محمد کبیر پناهی، رییس بخش آی‌تی کمیسیون مستقل انتخابات، از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ولایت کابل، به دادستانی کل معرفی شده است.

یک منبع در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که آقای پناهی، به دلیل مشکلات در دستگاه‌های بایومتریک در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به دادستانی کل معرفی شده است.

انتخابات ریاست‌جمهوری، روز شنبه (۶ میزان)، در یک فضای نسبتاً امن، در سراسر افغانستان برگزار شد. در این دور انتخابات، بخشی از شهروندان افغانستان نتوانستند به خاطر مشکلات در فهرست رأی‌دهندگان و عدم شناسایی اثر انگشت‌شان توسط دستگاه‌های بایومتریک، از حق رأی خود استفاده کنند.

هنوز از میزان تقلب در این انتخابات گزارش دقیقی نشر نشده است؛ اما کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرده که بیش از چهار و نیم هزار شکایت انتخاباتی در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. اکثر شکایت‌های درج شده، در مورد مشکلات در فهرست رأی‌دهندگان و برخی چالش‌ها در دستگاه‌های بایومتریک بوده است.