روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی در کابل متوقف شد

صبح کابل
روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی در کابل متوقف شد

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، اعلام کرده است که روند توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی و سایر خدمات مربوط به آن، سر از روز دوشنبه (۱۸ حوت)، در شهر کابل متوقف شده و به جای آن خدمات شناس‌نامه‌های الکترونیکی ارایه خواهد شد.

در اعلامیه‌ی که از سوی اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات منتشر شده، آمده است که این اقدام به منظور ارایه‌ی خدمات بهتر و جلوگیری از ارایه‌ی خدمات موازی، سرگردانی و ضیاع وقت مراجعان روی دست گرفته شده است.

در اعلامیه آمده است: «توزیع شناس‌نامه‌ی کاغذی و سایر خدمات مربوط به آن به شمول توزیع شناس‌نامه‌ی جدید، توزیع شناس‌نامه‌ی مثنی، اصلاح سن، تغییر نام، تصحیح نام، تغییر حالت مدنی، تغییر شغل، نقل مکان، نصب عکس، فورم پولیس، باطل کردن شناس‌نامه، ثبت مجدد، درج تخلص، ترک تابعیت، تحصیل و سایر خدمات، از این به بعد به متقاضیان ارایه نخواهد شد.»

بر اساس اعلامیه، آن عده از شناس‌نامه‌های کاغذی مشکوک که از سوی ادارات به منظور تثبیت صحت به این اداره به گونه‌ی رسمی فرستاده می‌شود و سایر مواردی که سبب تغییر اطلاعات در شناس‌نامه‌ی کاغذی شود، به خدمات شناس‌نامه‌های الکترونیکی در شهر کابل تعویض می‌شود.

اداره‌ی ملی احصاییه و معلومات، گفته است که ارایه‌ی خدمات شناس‌نامه‌های کاغذی در ولسوالی‌های کابل، ارایه‌ی خدمات ثبت وقایع حیاتی (تولد، وفات، طلاق و ازدواج) و ثبت اتباع خارجی (ثبت ورود اتباع خارجی، ثبت خروجی اتباع خارجی و کسب تابعیت) و مطالبه‌ی ارایه‌ی رسمی معلومات از طریق استعلام و مکتوب، مثل گذشته ادامه خواهد یافت.