الیف شافاک: من از دیدن شجاعت و پایداری زنان افغانستان حیرت‌زده شدم

عصمت امین
الیف شافاک: من از دیدن شجاعت و پایداری زنان افغانستان حیرت‌زده شدم

الیف شافاک، نویسنده‌ی کتاب مشهور «ملت عشق»، می‌گوید که از شجاعت و مقاومت زنان افغانستان در جاده‌های کابل حیرت‌زده شده است.

بانو شافاک که ویدیویی از تظاهرات روز شنبه -۲۲ اسد-، جنبش‌های زنان معترض را در تویترش نشر کرده، گفته است که هرچند راهپیمایی زنان با ارعاب و خشونت متوقف شد؛ اما جهان نمی‌تواند صدای آن‌ها را نادیده بگیرد.

به گفته‌ی او، شهروندان جامعه‌ی بشری نمی‌توانند زنان افغانستان را فراموش کنند.

این در حالی است که روز گذشته شماری از زنان معترض در کابل به مناسبت یک‌سالگی سقوط جمهوریت دست به اعتراض زدند؛ اما از سوی طالبان سرکوب شدند.

در اعتراض روز -شنبه، ۲۲ اسد-، دست‌کم هشتاد زن شرکت کرده بودند و با شعار نان ،کار و آزادی به جاده‌ها برآمدند.

به گفته‌ی زنان معترض، اندکی پس از آغاز اعتراضات، طالبان بر زنان فیرهای هوایی کردند و حتا آن‌ها را در یک مطبعه زندانی کردند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان چندین خبرنگار و زن معترض را در جاده‌های کابل لت‌وکوب کرده‌اند.