صدها نفر از کارمندان وزارت معادن و پترولیم تبدیل و به تقاعد سوق داده می‌شوند

صبح کابل
صدها نفر از کارمندان وزارت معادن و پترولیم تبدیل و به تقاعد سوق داده می‌شوند

وزارت معادن ‌و پترولیم، اعلام کرده است که به منظور ایجاد اداره‌ی موثر، کارا ‌و با ظرفیت که بتواند تحرک لازم را در راستای تغییر اقتصادی در زند‌گی مردم ایجاد کند، سلسه اصلاحاتی را روی دست گرفته است.

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۲۳ قوس)، از سوی وزارت معادن و پترولیم منتشر شده، آمده است که برای تطبیق این اصلاحات، ۲۰۵ تن از کارمندان غیرواجد شرایط که در بست‌های فنی کار می‌کنند، به اساس لیاقت‌شان در بخش‌های دیگر توظیف می‌شوند.

بر اساس اعلامیه، تشکیل وزارت معادن و پترولیم در سال جاری، ۲۶۶۶ نفر بوده که از این میان، ۵۱۲ تن از کارمندان آمریت تفحصات شمال با درنظرداشت ساحه‌ی کاری آن‌ها، به اداره‌ی تنظیم نفت‌وگاز افغانستان منتقل می‌شوند.

هم‌چنان در اعلامیه آمده است که ۶۶۷ بست از سال‌ها به این سو خالی است و نیازی به استخدام در این بست‌ها نیست.

وزارت معادن و پترولیم، گفته است که ۷۸ تن که دوره‌ی خدمت خود را تکمیل کرده‌اند، به تقاعد با عزت سوق داده می‌شوند.

این وزارت، گفته است که جابه‌جایی کارمندان از یک بخش به بخش دیگر، تقاعد و اولویت دادن به کادرهای با ظرفیت، یک امر طبیعی است.

بر اساس اعلامیه، نبود تعریف و تفکیک وظایف، مأموریت و مسئولیت‌های آن، تداخل و ابهام وظیفه‌ای، عدم توجه به ظرفیت‌سازی، عدم توجه لازم به کیفیت، عدم توجه به امور حقوقی جهت قانون‌مند‌سازی اجراآت، فقدان تفکیک وظایف و تورم تشکیلاتی و عدم موثریت، از چالش‌های وزارت معادن و پترولیم به شمار می‌رفت.