اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهان حضور معنادار در روند صلح شدند

صبح کابل
اقلیت‌های قومی و مذهبی خواهان حضور معنادار در روند صلح شدند

اقلیت‌های قومی و مذهبی، از دولت افغانستان و گروه طالبان، خواسته اند تا حضور معنادار آن‌ها را در روند صلح تضمین کنند.

آن‌ها، روز دوشنبه (۲۴ قوس)، در نشستی با صدور قطع‌نامه، گفتند که به عنوان شهروندان آسیب‌پذیر جامعه‌ی افغانستان، از کشتار بی‌شمار و قتل‌های دسته‌جمعی و هدفمند مردم به ستوه آمده و از گروه‌های دخیل در جنگ و صلح، خواهان اعلان آتش‌بس فوری و دایمی استند.

در قطع‌نامه‌ی اقلیت‌های قومی و مذهبی، آمده است که حضور معنادار و فزیکی آن‌ها در روند حکومت‌داری خوب، روند صلح و تصمیم‌گیری‌های بزرگ سیاسی برای تجلی بخشیدن به همدیگرپذیری و کثرت‌گرایی واقعی در افغانستان، ضروری است.

آن‌ها، تاکید کرده اند که ادامه‌ی روند گفت‌وگوهای صلح باید در داخل خاک افغانستان انجام شود تا تمام مردم، به ویژه اقلیت‌های قومی و مذهبی و قربانیان جنگ، تضمینی بر در نظر گرفتن حقوق‌شان داشته باشند.

در قطع‌نامه‌ی آن‌ها، آمده است که اقلیت‌های قومی و مذهبی باید در رده‌های رهبری وزارت دولت در امور صلح و شورای عالی مصالحه ملی حضور داشته باشند.

آن‌ها، همچنان خواهان گنجانیدن ماده‌ی مشخص در رابطه به حقوق اقلیت‌ها در توافق‌نامه‌ی صلح میان حکومت و طالبان شده اند.

در قطع‌نامه‌ی آن‌ها آمده است: «حقوق همه‌جانبه‌ی اقلیت‌ها در توافق‌نامه‌های صلح باید در نظر گرفته شود تا تضمینی باشد برای بازتاب و توسعه‌ی فرهنگ، زبان، عادات و رسوم و ارزش‌های اجتماعی اقلیت‌های قومی و مذهبی میان خود آن‌ها.»

اقلیت‌های قومی و مذهبی، هشدار داده‌اند که اگر به خواسته‌ها و حقوق اساسی شان توجه نشود، دست به نافرمانی‌های مدنی در سطح کشور خواهند زد.

این در حالی است که گفت‌وگوهای صلح میان هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان، با ۲۰ روز وقفه رو‌به‌رو شده است. هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دو طرف، پس از حدود سه ماه، چندی پیش روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها به توافق رسیدند.