دزدان مسلح تجهیزات خبرنگاران روزنامه‌ی اطلاعات روز را با خود بردند

عبدالرازق اختیاربیگ
دزدان مسلح تجهیزات خبرنگاران روزنامه‌ی اطلاعات روز را با خود بردند

خبرنگاران روزنامه‌ی اطلاعات روز می‌گویند که حوالی ساعت ۲:۰۰ پس از چاشت امروز چهارشنبه (۲۳دلو)، دزدان مسلح تجهیزات آن‌ها را هنگام تصویربرداری از ساحه‌ی کارته‌ی سخی شهر کابل با خود برده اند.

سکینه امیری، خبرنگار این روزنامه به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «من و همکارم یاسین یاوری، برای تهیه‌ی گزارش به کارته‌ی سخی رفته بودیم. گزارش ما پروفایل خانم زهره ایوبی، وکیل‌گذر کارته‌ی سخی بود و بعد در مورد مشکلات مردم محل صحبت کردیم. وقتی بیرون شدیم تا از بیرون خانه‌ی خانم ایوبی تصویربرداری کنیم. در همو موقع بود که دزدان آمدند، وسایل ما را به تهدید و زور گرفته و فرار کردند.»

آنچه سکینه امیری می‌گوید، پولیس پس از حدود نیم ساعت تاخیر، به ساحه آمده است. به گفته‌ای او، «هر دو دزد، بچای بالای ۲۰ سال؛ اما مسلح بودند و پیاده.»

گفته می‌شود که این روی‌داد در کوچه‌ی مشهور به کوچه‌ی نانوایی حاجی عوض، در نزدیکی کوچه‌ی مسجد غزنویان در قسمت بالاکوه کارته‌ی سخی اتفاق افتاده است. پولیس کابل و وزارت داخله اطمینان داده است که این رویداد را بررسی می‌کند.