اتحادیه‌ی اروپا فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان را ضروری خواند

صبح کابل
اتحادیه‌ی اروپا فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان را ضروری خواند

در حالی که چند روز پیش، فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران، اعلام کرد که پس از تسلط طالبان در افغانستان، فعالیت بیش از ۱۵۰ رسانه متوقف شده، اکنون اتحادیه‌ی اروپا، می‌گوید که فعالیت آزاد رسانه‌ها برای پیشرفت جامعه‌ی افغانستان ضروری است.
اتحادیه‌ی اروپا روز پنج‌شنبه -۸میزان-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که نظارت و بررسی رسانه‌ای سبب بهبود حکومت‌داری و تامین عدالت می‌شود.
این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران دو هفته پیش، اعلام کرد که با تسلط طالبان، فعالیت ۱۵۳ رسانه‌ در افغانستان متوقف شده است.
در گزارش این فدراسیون، آمده است که با سقوط افغانستان به دست طالبان، هفت هزار کارمند رسانه‌ای متاثر شده و هم‌چنان زنان روزنامه‌نگار نیز از فعالیت رسانه‌ای محروم شده‌اند.