اتحادیه‌ی اروپا: محروم‌ساختن دختران از آموزش، تعهدشکنی طالبان به مردم افغانستان است

صبح کابل
اتحادیه‌ی اروپا: محروم‌ساختن دختران از آموزش، تعهدشکنی طالبان به مردم افغانستان است

اتحادیه‌ی اروپا، تأکید کرده است که محروم‌ساختن دختران از آموزش، تعهدشکنی طالبان به مردم افغانستان و عقب‌نشینی از تضمین‌هایی است که این گروه به شرکای این کشور داده‌ است.

در بیانیه‌ای که دوشنبه‌شب -۸ حمل-، از سوی اتحادیه‌ی اروپا نشر شده، آمده است که بستن مکاتب به روی دختران، نقض آشکار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و چندین سند بین‌المللی است که افغانستانی عضو آن است.

اتحادیه‌ی اروپا، ضمن محکوم‌کردن تصمیم طالبان، تأکید کرده است که هیچ دلیل مذهبی یا اجتماعی نمی‌تواند چنین رفتار نابرابری را توجیه کند.

در بیانیه، آمده است که این تصمیم می‌تواند شانس طالبان را برای به دست‌آوردن مشروعیت داخلی که به دنبال آن استند، از بین ببرد.

اتحادیه‌ی اروپا در ادامه، تأکید کرده است که آموزش دختر برای مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در جامعه ضروری است.

این در حالی است که قرار بود مکاتب دخترانه پس از هفت ماه تعطیلی، روز چهارشنبه -۳ حمل- بازگشایی شود؛ اما وزارت معارف طالبان، اعلام کرده که به دستور رهبری این گروه، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان باید بسته بمانند.

وزارت معارف، گفته است که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شد، مکاتب دخترانه باز خواهد شد.

این تصمیم طالبان با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام طالبان را محکوم کرده‌اند.