روند توزیع ۱۰ هزار نمره زمین به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و علما آغاز شد

صبح کابل
روند توزیع ۱۰ هزار نمره زمین به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و علما آغاز شد

روند توزیع ۱۰ هزار نمره زمین به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و علما، به گونه‌ی رسمی از سوی رییس‌جمهور غنی آغاز شد.

در مراسمی که روز چهارشنبه -۹ سرطان- به همین مناسب در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شده بود، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، گفت که این نمره‌های زمین، به خانواده‌های شهدایی توزیع می‌شود که به خاطر حفاظت از عزت این خاک، جان خود را فدا کرده اند.

او افزود که در مرحله‌ی اول، در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، کابل و خوست، ۱۰هزار نمره زمین توزیع خواهد شد و در سایر ولایت‌ها نیز روی تثبیت زمین‌های قابل توزیع، کار جریان دارد.

از سویی هم، رییس‌جمهور غنی در این مراسم گفت: «ما به عنوان دولت و ملت، مدیون آن‌ها استیم و امروز یک بخش کوچک این قرض عظیم؛ ادا می‌شود.»

به گفته‌ی او، روند توزیع زمین به خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی، نمونه‌ی تعهد قوی دولت به نیروهای مسلح است. آقای غنی، گفت که دولت به شفافیت این روند متعهد است و خانواده‌های شهدا از تمام این روند نظارت خواهند کرد.

رییس‌جمهور، به وزارت شهرسازی و اراضی، هدایت داد تا به خاطر توزیع زمین به سیار خانواده‌های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و علما، هرچه زودتر زمین‌های قابل توزیع را در سراسر افغانستان تثبیت کرده و با مسؤولان شریک سازد.

آقای غنی، هم‌چنان تأکید کرد که در این روند، برای غاصبان جایی نیست و به ادارات مربوطه وظیفه سپرد که این روند را دیجیتلی سازند تا حق به حق‌دار برسد.