ولسوالی فرخار تخار به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرد

صبح کابل
ولسوالی فرخار تخار به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرد

منابع محلی در ولایت تخار، تأیید می‌کنند که ولسوالی فرخار این ولایت، به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.
یک منبع محلی در ولایت تخار، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که چاشت امروز -شنبه، ۱۲ سرطان- نیروهای امنیتی و مردمی، از ولسوالی فرخار به مرکز ولایت تخار عقب‌نشینی کرده اند.
به گفته‌ی منبع، در حال حاضر، جنگ‌جویان طالب، تنگی فرخار -فاصله‌ی ده‌دقیقه‌ای تا مرکز تخار- را در کنترل خود در آورده اند.
این در حالی است که اخیرا، چندین ولسوالی ولایت تخار، به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده است.
به دنبال آن، نیروهای ارتش عملیاتی را برای بازپس‌گیری مناطق از دست رفته راه‌اندازی کردند.