تحقیق تازه: ۶۸ درصد دختران در غزنی و ۴۵ درصد دختران در فاریاب از رفتن به مکتب محروم‌اند

صبح کابل
تحقیق تازه: ۶۸ درصد دختران در غزنی و ۴۵ درصد دختران در فاریاب از رفتن به مکتب محروم‌اند

تحقیق تازه‌ای که از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام شده، نشان می‌دهد که ۶۸ درصد دختران در ولایت غزنی و ۴۵ درصد دختران در ولایت فاریاب، از رفتن به مکتب، محروم اند.

نتایج این تحقیق، روز سه‌شنبه (۱ میزان)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، همگانی شده است. این تحقیق، نشان می‌دهد که جنگ، فقر، دوری مکتب از خانه، آزار و اذیت، نبود آموزگار زن، کمبود آموزگار مسلکی، بی‌توجهی مسؤولان، کمبود امکانات و حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند، سبب شده تا این دختران، از رفتن به مکتب، محروم شوند.

در این تحقیق، با ریاست‌های معارف غزنی و فاریاب، اعضای جامعه‌ی مدنی،‌ فعالان حقوق بشر و ۱۰ تن از اعضای شوراهای ولایتی این دو ولایت، مصاحبه شده است.

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، هم‌چنان نشان می‌دهد که در سراسر افغانستان، از میان دختران دارای شرایط رفتن به مکتب، تنها ۵۹ درصد آن‌ها در دوره‌ی ابتدائیه، ۵۸٫۳ درصد در دوره‌ی متوسط و ۴۶٫۳ درصد در دوره‌ی لیسه، به مکتب می‌روند.

این تحقیق، نشان می‌دهد که ۴۱ درصد دختران در دوره‌ی ابتدائیه، ۴۱٫۷ درصد در دوره‌ی متوسط و ۵۳٫۷ درصد در دوره‌ی لیسه، از رفتن به مکتب، محروم اند.

با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر، به دولت افغانستان، پیشنهاد داده است که در راستای تأمین امنیت و امحای جنگ و خشونت، با تقویت روند صلح در کشور، تلاش کند و راستای از بین بردن فقر و سنت‌های ناپسند، تدابیر ویژه روی دست گیرد.