فیفا: در یک سال گذشته بسیاری از جلسات عمومی هر دو مجلس شورای ملی فاقد نصاب بوده است

صبح کابل
فیفا: در یک سال گذشته بسیاری از جلسات عمومی هر دو مجلس شورای ملی فاقد نصاب بوده است

یافته‌های موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا)، نشان می‌دهد که بسیاری از جلسه‌های عمومی سال دوم تقنینی دور هفدهم شورای ملی، فاقد نصاب بوده است.

فیفا، روز سه‌شنبه (۲۰ حمل)، یافته‌های نظارتی‌اش از عملکرد هر دو مجلس شورای ملی از ۱۷ حوت ۱۳۹۸ تا ۴ حوت ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در سال دوم تقنینی دور هفدهم شورای ملی، ۴۳ درصد جلسات عمومی مجلس نمایندگان و ۴۲ درصد جلسات عمومی مجلس سنا، بدون نصاب بوده است.

فیفا گفته است که میانگین حضور اعضای مجلس نمایندگان در جلسه‌های عمومی، حدود ۵۳ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ۴۷ درصد نمایندگان در جلسه‌های عمومی غایب بوده‌اند. هم‌چنان حضور اعضای مجلس سنا در جلسه‌های عمومی، ۴۹ درصد بوده است.

در بخش دیگری از گزارش فیفا، آمده است که قاطعیت مجلس نمایندگان برای عادلانه‌سازی سند بودجه ۱۴۰۰، دفاع از جایگاه، صلاحیت‌ها و اختیارات شورای ملی در برابر حکومت، ایجاد هیئت صلح، افشاسازی و پیگیری موارد جدی فساد حکومتی، رسیدگی به ۳۲ سند تقنینی از سوی مجلس نمایندگان و رسیدگی به ۴۵ سند تقنینی از سوی مجلس سنا، درخواست پی‌هم برای پایان‌دادن به فرهنگ سرپرستی ادارات و وزارت‌ها، پیگیری مطالبات مردم و رای اعتماد به کابینه‌ی جدید، از نکات قوت هر دو مجلس شورای ملی بوده است.

هم‌چنان در گزارش فیفا، آمده است که واگرایی شدید هر دو مجلس، نگاه ابزاری از سوی حکومت و دخالت در کار پارلمان، ضعف ابتکار در معرفی طرح‌های قانون، ضعف قانون‌گذاری به دلیل نبود پشتوانه علمی-تحقیقاتی، برخورد غیرتخصصی با طرح‌های قانونی، نبود مکانیزم موثر برای اجرایی‌سازی مطالبات عمومی، گروه‌های پارلمانی ناکارآمد و مقطع‌ای، ضعف نظارت بر حکومت‌های محلی، آشفتگی مدیریتی و اختلاف درونی اعضا، ضعف در نظارت بر حکومت و عدم موفقیت در وادارکردن حکومت به حساب‌دهی و پاسخ‌گویی، از نقاط ضعف شورای ملی بوده است.