آغاز مکاتب دخترانه تا یک هفته‌ی دیگر؛ دانش‌آموزان دختر مکلف استند با چهره‌ی پوشیده به مکتب بروند

عصمت امین
آغاز مکاتب دخترانه تا یک هفته‌ی دیگر؛ دانش‌آموزان دختر مکلف استند با چهره‌ی پوشیده به مکتب بروند

بر اساس مکتوبی که در اختیار روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، قرار است مکاتب دخترانه‌ی بالاتر از صنف ششم تا کمتر از یک هفته‌ی دیگر آغاز شود.

در مکتوبی که روز گذشته –شنبه، ۱۴ جوزا-، صادر شده و نسخه‌ی از آن در اختیار صبح کابل قرار گرفته، آمده است که همه‌ی مکاتب دخترانه شهر کابل از صنف اول الی دوازدهم شهر کابل سر از تاریخ ۲۱ جوزا مطابق برخی طرزالعمل‌ها دوباره آغاز می‌شوند.

ظاهرا این تصمیم از سوی کمیته‌ی آغاز مکاتب دخترانه که به ریاست شیخ عبدالحکیم، رییس دادگاه عالی طالبان بوده، گرفته شده است.

با این حال، در مکتوب، آمده است که دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم و آموزگاران باید حجاب اسلامی بپوشند؛ طوری که چهره‌ی شان دیده نشود.

در بند دوم و سوم این مکتوب، آمده است: «هنگام ساعات رسمی به استثنا طبقه اناث دیگر هیچ شخصی جهت انجام امور اداری خویش، اجازه‌ی داخل‌شدن به مکاتب دخترانه را ندارند. تمامی شاگردان اناث مکلف است تا از ایستادشدن و از مجلس‌کردن با دوستان در راه‌ها خودداری کنند.»

طالبان به مدیران تدریسی و سرمعلم‌های مکاتب دستور داده اند که روند درسی را طوری عیار کنند که زمان از دست‌رفته، تلافی شود.

این در حالی است که قرار بود مکاتب دخترانه پس از هفت ماه تعطیلی، روز چهارشنبه -۳ حمل- بازگشایی شود؛ اما وزارت معارف طالبان، اعلام کرد که به دستور رهبری این گروه، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان باید بسته بمانند.

وزارت معارف در آن زمان، گفت که هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طراحی شد، مکاتب دخترانه باز خواهد شد.

این تصمیم طالبان با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از کشورهای جهان این اقدام طالبان را محکوم کرده‌اند.