نیروهای پلیس ۲۴ نفر را به اتهام انجام جرایم جنایی بازداشت کردند

صبح کابل
نیروهای پلیس ۲۴ نفر را به اتهام انجام جرایم جنایی بازداشت کردند

پلیس کابل، می‌گوید که در نتیجه‌ی چندین عملیات اوپراتیفی نیروهای پلیس در جریان ۲۴ ساعت ‏گذشته، ۲۴ نفر به اتهام جرایم جنایی از گوشه‌های مختلف شهر کابل، بازداشت شده است.‌‎ ‎

فردوس فرامرز، سخن‌گوی پلیس کابل، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این افراد از مربوطات ‏ناحیه‌های سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم، دوازدهم و پانزدهم شهر بازداشت شده ‏اند.‌‎ ‎

آقای فرامرز، افزود که از نزد افراد بازداشت‌شده، ۳ میل سلاح کمری  نیز به دست نیروهای پلیس ‏افتاده است‎.‎

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، جرایم جنایی در شهر کابل به شدت افزایش یافته است. ‏هرچند وزارت داخله، برنامه‌ای را تحت عنوان میثاق امنیتی به راه انداخت؛ اما آن گونه دیده ‏می‌شود، این برنامه نیز در کاهش جرایم جنایی در شهر کابل، زیاد مؤثر واقع نشده است.‏