فیروزالدین فیروز و وحید عمر از سوی مجلس سنا به دادستانی کل معرفی شدند

صبح کابل
فیروزالدین فیروز و وحید عمر از سوی مجلس سنا به دادستانی کل معرفی شدند

مجلس سنا، روز پنج‌شنبه (۱۱ ثور)، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت و وحید عمر، مسؤول پیشین کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را به دادستانی کل معرفی کرده است.
یک منبع در مجلس سنا، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که فیروزالدین فیروز و وحید عمر، به دلیل عدم حضور در جلسات استجوابیه برای ارائه‌ی معلومات در مورد نارسایی‌های جدی در تداوی، تشخیص و جلوگیری ویروس کرونا، عدم تنظیم کمک‌های غذایی به نیازمندان، رعایت نشدن معیارهای قرنطین، سوال برانگیز بودن کمک‌های ملی و بین‌المللی و عدم شفافیت در مصارف آن، احتمال فساد بزرگ در خریداری تجهیزات و وسایل طبی مراکز صحی و برخی مسایل دیگر، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.
این در حالی است که وحید عمر، زمانی که مسؤول کمیته‌ی دولتی ارتباطات عامه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود، اعلام کرد، ۲۷ میلیون افغانی در راستای آگاهی‌دهی در مورد ویروس کرونا در افغانستان، مصرف شده است.
آقای عمر، در آن زمان گفته بود که ساختن پیام‌های صحی، هماهنگی با مسؤولان شبکه‌های مخابراتی، چاپ یک میلیون اوراق تبلیغاتی، چاپ و نصب بیلبوردها در کابل، توظیف ۶۰ متخصص صحی و دینی برای شرکت در بحث‌های تخصصی رسانه‌ها و بلند بردن ظرفیت مرکز تلفون تا مرز پاسخ‌دهی به ۵ هزار پرسش در روز، از فعالیت‌هایی بود که ۲۷ میلیون افغانی در آن هزینه شد.