نی: آزادی بیان و رسانه‌ها باید به عنوان یک دست‌آورد حفظ شود

صبح کابل
نی: آزادی بیان و رسانه‌ها باید به عنوان یک دست‌آورد حفظ شود

همزمان با سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، نی یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، تأکید کرده است که آزادی بیان و رسانه‌ها باید به عنوان یک دست‌آورد حفظ شود.

در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۳ ثور-، از سوی این نهاد به نشر رسیده، از طالبان خواسته شده است که از آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها حراست و حفاظت کنند.

نی، گفته است: «رسانه‌های آزاد، امروزه در جهان به عنوان یک اصل قبول‌شده و یک حق تعریف‌شده برای انسان‌ها پنداشته می‌شود. آزادی بیان در چارچوب‌های تعریف شده‌ی قابل قبول و به عنوان یک ارزش بشری شناخته شده است.

افغانستان امسال در حالی از سوم می یا روز جهانی آزادی مطبوعات گرامی‌داشت می‌کند که در سال‌های گذشته، ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای هدف حملات تروریستی قرار گرفته و کشته شدند.

هم‌چنان با تسلط دوباره‌ی طالبان در افغانستان، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها به شدت وخیم شده است. چنانچه در هشت ماه گذشته، ۷۰ درصد رسانه‌ها از فعالیت بازمانده اند و بیش‌تر از ۶ هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای نیز، وظایف شان را از دست داده‌اند.