جنرال سمیع سادات با دوستانش برای آغاز جنگ با طالبان آمادگی می‌گیرند

عصمت امین
جنرال سمیع سادات با دوستانش برای آغاز جنگ با طالبان آمادگی می‌گیرند

جنرال سمیع سادات، فرمانده‌ی عمومی پیشین امنیت کابل، می‌گوید که در هماهنگی با دوستانش برای آغاز جنگ با طالبان آمادگی می‌گیرند.

آقای سادات در یک مصاحبه‌ی اختصاصی با بی‌بی‌سی، گفته است که با شماری زیادی از سربازان ارتش پیشین، سیاست‌مداران و رهبران سیاسی به افغانستان می‌روند تا کشور را از دست طالبان آزاد و مردم را از ظلم این گروه نجات بدهند.

این جنرال پیشین ارتش، تأکید می‌کند که او و دوستانش برنامه‌ریزی کرده بودند که برای طالبان یک سال فرصت بدهند تا شاید این گروه نحوه‌ی حکومت‌داری شان را تغییر بدهند؛ اما با توجه به اقدامات هشت‌ماهه طالبان، آن‌ها مجبور شده‌اند که تصمیم به جنگ بگیرند.

او، گفت: «متأسفانه هر روز که از خواب بر می‌خیزیم، می‌بینیم که طالبان کاری کرده‌اند، می‌کشند، شکنجه می‌کنند، ربودن‌ها، کمبود مواد غذایی، سوءتغذیه و هرچیز. این‌ها برای غرب آسان است که برای طالبان یک شانس دوباره بدهند.»

به گفته‌ی جنرال سادات، آن‌ها تا زمانی در برابر طالبان جنگ خواهند کرد که مردم آزادی فردی و آزادی اراده‌ی خود را به دست بیاورند.

با این حال، آقای سادات، در این مصاحبه، تأکید کرد که بدون حمایت کشورهای خارجی می‌خواهند جنگ علیه طالبان را آغاز کنند؛ زیرا نمی‌خواهند که پای خارجی‌ها در این جنگ دخیل کنند.

هرچند تا هنوز مشخص که نیست که جنرال سمیع سادات چه زمانی می‌خواهند جنگ با طالبان آغاز کنند؛ اما گفته‌های وجود دارد که قرار است که جنگ میان دو طرف پس از عید فطر آغاز شود.