غنی: خیرات نمی‌خواهیم؛ آن چه می‌پردازید هزینه‌ی صلح برای جهان است

صبح کابل
غنی: خیرات نمی‌خواهیم؛ آن چه می‌پردازید هزینه‌ی صلح برای جهان است

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که افغانستان خیرات نمی‌خواهد؛ بلکه ادامه‌ی روابط با کشورها را می‌خواهد. آقای غنی که روز دوشنبه (۳ قوس)، در نشست افتتاحیه‌ی ژنو، به گونه‌ی آنلاین صحبت می‌کرد، گفت که نادیده گرفتن ارتباطات و اتصال منطقه‌ای، پر هزینه بوده است و ما تلاش می‌کنیم که به هر قیمی از آن جلوگیری کنیم.

آقای غنی در جریان صحبت‌هایش، تاکید کرد که به وجود آمدن اجماع منطقه‌ای قدرت‌مند برای ایجاد صلح پایدار، بسیار ضروری است.

او هم‌چنان از کشورهای شرکت‌کننده در نشست ژنو، خواست که برای رسیدن به چارچوب منطقه‌ای برای تضمین صلح و ثبات سیاسی و خنثا کردن تهدیدهای امنیتی شبکه‌های تروریستی، به افغانستان کمک کنند.

رییس‌جمهور غنی، تاکید کرد که با بهره‌گیری از اجماع میان رهبران منطقه‌ای در مورد مرکزیت همکاری منطقه‌ای و اتصال، یک فرآیند و یک استراتژی برای اجماع سیاسی در مورد همکاری و پشتیبانی از صلح و رفاه در افغانستان و یک برنامه‌ی سرمایه‌گذاری برای افزایش اتصال منطقه‌ای ایجاد کنید.

آقای غنی در بخشی از صحبت‌هایش از جامعه‌ی جهانی خواست که به افغانستان کمک کند؛ «من این متن را زیر حمله موشک‌ها و حمله چندی قبل به جان معاون نخست ریاست‌جمهوری نوشتم. خشونت و حملاتی که در افغانستان ادامه دارد، فراتر از تصور است. فرصت کوتاه است، لطفا ما را کمک کنید تا از این فرصت استفاده کنیم.»

او، با اشاره به اهمیت کمک‌های جامعه‌ی جهانی برای پیشرفت زیربناهای افغانستان، تاکید کرد که در زمینه‌ی استفاده از منابع زیرساختی فرصت‌ها و هزینه‌های زیاد هدر داده شده است.

آقای غنی، گفت که رویای افغانستان این است که به چهارراه منطقه مبدل شود. او، به اهمیت تاریخی جغرافیایی افغانستان برای اقتصاد منطقه اشاره کرد.

آقای غنی گفت: «نام‌هایی که به کشور ما برای توضیح اهمیت موقعیت جغرافیایی ما داده شده از جمله، قلب آسیا، دروازه‌‌ی هند، پل زمینی، چهارراهی که در آن ایده‌ها، کالا‌ها و مردم آزادانه تردد و تعامل می‌کنند و همچنین سوئیس آسیا بوده است.»

آقای غنی، بار دیگر تاکید کرد که اجماع منطقه‌ای قوی برای دست‌یابی به یک صلح پایدار در افغانستان مهم است.