نشست ژنو در مورد افغانستان فردا برگزار می‌شود

صبح کابل
نشست ژنو در مورد افغانستان فردا برگزار می‌شود

قرار است روز دوشنبه (۳ قوس)، نشست ژنو در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست، نمایندگان بیش از صد کشور و سازمان بین‌المللی، به گونه‌ی حضوری و آنلاین شرکت خواهند کرد.

با این حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که حکومت افغانستان، دورنما و آرزوهای مردم خود را در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف، برای رسیدن افغانستان به کشوری باثبات، مترقی و خودکفا، به نشست ژنو ارایه خواهد کرد.

او می‌افزاید: «حکومت افغانستان اهداف خود را برای چهار سال پیش رو در زمینه‌ی صلح پایدار، مصوونیت غذایی، مبارزه با فقر، خودکفایی نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاری روی منابع عایداتی و مبارزه با ویروس کرونا، با جامعه‌ی جهانی شریک خواهد کرد.»

به گفته‌ی آقای صدیقی، حکومت افغانستان استراتژی‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های خود را در زمینه‌های اصلاحات، حکومت‌داری و مبارزه با فساد، به منظور تحقق تعهدات دو جانبه، با جامعه‌ی جهانی شریک می‌کند.

او می‌گوید: «حکومت افغانستان خود را متعهد به حفظ، تقویت و توسعه‌ی دست‌آوردهای اخیر می‌داند. در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، مسیر خودکفایی افغانستان واضح و تشریح شده است. اعمار صلح، دولت‌سازی و بازسازی، سه هدف بزرگی است که ما را به تحقق افغانستان دموکراتیک و صلح‌آمیز نزدیک می‌سازد.»

سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که حکومت افغانستان با اتکا به منابع و ظرفیت‌های بشری‌اش به سوی خودکفایی این کشور گام بر می‌دارد و انتظار دارد که جامعه‌ی جهانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ها، با مردم افغانستان همکاری کند.

این درحالی است که از سال  ۲۰۱۲ تا اکنون ۴ نشست مهم بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شده است. نخستین نشست در ۲۰۱۲ در شهر توکیوی جاپان برگزار شد، نشست دومی در ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. نشست دیگری در سال ۲۰۱۶ نیز در بروکسل برگزار شد و پس آن ژنو ۲۰۱۸ در کشور سویس برگزار شد.

در نشست توکیو، افغانستان بیش از ۱۶ میلیارد دالر و در نشست بروکسل نیز ۱۵ میلیارد دالر تعهد مالی از جامعه‌ی جهانی دریافت کرد و در حال حاضر، قرار است که مقام‌های حکومت افغانستان، در قبال کمک‌هایی که در ۲۰۱۶ در نشست بروکسل به دست آوردند، پاسخ‌دهی داشته باشند. انتظار می‌رود که جامعه‌ی جهانی در نشست امسال، کمک‌هایش را به افغانستان، تا چهار سال دیگر تمدید کند.

با این همه، جامعه‌ی جهانی ۱۲ شرط جدید برای ادامه‌ی کمک‌هایش به افغانستان پیش‌کش کرده است.