غنی: می‌خواهیم افغانستان را به کشور صادرکننده‌ی محصولات زراعتی مبدل کنیم

صبح کابل
غنی: می‌خواهیم افغانستان را به کشور صادرکننده‌ی محصولات زراعتی مبدل کنیم

رییس جمهور غنی، می‌گوید که دیدگاه بنیادی حکومت این است تا افغانستان را به کشور صادر‌کننده‌ی محصولات زراعتی مبدل کند.

آقای غنی که امروز چهارشنبه (۱۵عقرب) در مراسم تجلیل از روز جلغوزه صحبت می‌کرد، گفت که تلاش می‌کند افغانستان را به یک کشور صادراتی مبدل کند تا تمام محصولات زراعتی به کشورهای دیگر صادر شود.

او افزود که در حال حاضر، افغانستان با مشکل بازار مواجه نیست، بلکه مشکل در این است که با بازارهای بیرون درست آشنایی ندارد. او گفت: «کمبود بازار وجود ندارد، بازار باز شده است، فکر ما باید باز شود. کلان ترین بازار ما، بازار منطقه است. پس ضرورت است تا منطقه را درک کنیم.»

رییس جمهور، در این مراسم تأکید کرد که سفارت خانه‌های افغانستان نیز وظیفه دارند تا در راستای بازاریابی محصولات افغانستان بیشتر تمرکز کنند.

این در حالی است که به تازگی، رییس جمهور غنی طی فرمانی، قاچاق اموال صادراتی افغانستان به‌ویژه جلغوزه، پسته و زعفران، را به خارج، ممنوع کرده است.

در این فرمان آمده است که اگر محصولات پسته، جلغوزه و زعفران افغانستان به بیرون از کشور قاچاق شود، از سوی نیروهای امنیتی ضبط و قاچاق‌چیان آن به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

این همه درحالی است که حکومت وحدت ملی در چهار سال گذشته در قسمت ایجاد دهلیزهای هوایی تلاش های زیاد انجام داده و با ایجاد این دهلیز‌ها، صادرات محصولاتی مانند، پسته، جلغوزه، بادام و زعفران افغانستان به کشورهای خارجی نیز افزایش یافته است.