ادامه‌ی درگیری‌ها در غزنی؛ تنها ریاست امنیت ملی در کنترل دولت باقی مانده است

صبح کابل
ادامه‌ی درگیری‌ها در غزنی؛ تنها ریاست امنیت ملی در کنترل دولت باقی مانده است

منابع محلی در ولایت غزنی، می‌گویند که درگیری‌های شدیدی میان نیروهای دولتی و جنگ‌جویان طالب در شهر غزنی، جریان دارد.

نصیراحمد فقیری، رییس شورای ولایتی غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که از روز چهارشنبه -۲۰ اسد- به این طرف، درگیری‌ها در شهر غزنی شدت یافته و جنگ‌جویان طالب، بسیاری از ساحات شهر را تصرف کرده اند.

به گفته‌ی او، فرماندهی پلیس غزنی به دست طالبان سقوط کرده و دفتر والی نیز، تخلیه شده است.

آقای فقیری، می‌گوید که در حال حاضر، تنها نیروهای امنیتی در داخل ریاست امنیت ملی این ولایت، با جنگ‌جویان طالب مقاومت می‌کنند.

ولایت غزنی در جنوب افغانستان موقعیت دارد. در حال حاضر، تنها ولسوالی‌های جاغوری و ناهور ‏غزنی، در کنترل دولت است و متباقی ولسوالی‌ها، از یک ماه به این سو، به دست جنگ‌جویان ‏طالب سقوط کرده است‎.‎

طالبان هم‌زمان با سقوط‌دادن ولسوالی‌ها، بر شهر غزنی نیز حمله کردند و سه هفته پیش، خود را تا فاصله‌ی ‏دوکیلومتری دفتر مقام ولایت، رساندند‎.‎