آمر تعلیم و تربیه‌ی قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس غزنی از سوی طالبان ترور شد

صبح کابل
آمر تعلیم و تربیه‌ی قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس غزنی از سوی طالبان ترور شد

مسؤولان محلی در ولایت غزنی، تأیید می‌کنند که هراس‌افگنان طالب، آمر تعلیم و تربیه‌ی قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس این ولایت را ترور کردند.

وحیدالله جمعه‌زاده، سخن‌گوی والی غزنی، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ اسد)، فیروز احمد، آمر تعلیم و تربیه‌ی قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس غزنی، هنگامی که بر بام پاسگاه‌ی امنیتی مصروف بررسی بود، از سوی تک تیرانداز طالبان، هدف قرار گرفت و کشته شد.

ولایت غزنی، در جنوب افغانستان، از ولایت‌هایی است که در یکی دو سال گذشته حضور طالبان در آن گسترده بوده است.