گاردین: طالبان در ماه جنوری امسال به هشت زن زندانی در مزار شریف تجاوز گروهی کردند

عصمت امین
گاردین: طالبان در ماه جنوری امسال به هشت زن زندانی در مزار شریف تجاوز گروهی کردند

روزنامه‌ی گاردین، گزارش داده است که افراد طالبان در ماه جنوری امسال، به هشت زن زندانی در شهر مزار شریف تجاوز گروهی کرده‌اند.

این گزارش روز جمعه -۲۷ حوت-، نشر شده و در آن آمده است، زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، بخشی از گروه زنانی بودند که می‌خواستند از افغانستان فرار کنند؛ اما از سوی طالبان بازداشت شدند.

عایشه جهان‌گیر، نویسنده‌ی این گزارش به نقل از دوستانش در کابل نوشته است: زنانی که از تجاوز گروهی طالبان جان سالم به در بردند، پس از آزادی از سوی خانواده‌های شان کشته شدند؛ شماری از زنان تا هنوز هم ناپدید استند.

با این حال نویسنده، گفته است که طالبان وقوع چنین رویدادهایی را رد می‌کنند.

بانو جهان‌گیر، هم‌چنان، گفته است که پس از تسلط طالبان تا هنوز بیش‌تر مکاتب متوسطه به روی دختران بسته است. هرچند دانشگاه‌ها باز شده؛ اما با محدودیت‌های بسیار شدیدی روبه‌رو است.

در این گزارش، آمده است که جامعه‌ی جهانی دو دهه با خون و ثروت خود تلاش کرد که تا یک حکومت انتخابی در افغانستان ایجاد کند؛ اما طالبان آن را در یک روز سرنگون کرد و رسانه‌ها نیز در طول چند هفته، همه‌ی این رویدادها را از رادار خود بیرون انداختند.