افراد مسلح، مدیر مسؤول تلویزیون رسا را در شهر کابل زخمی کردند

علی‌اکبر خیرخواه
افراد مسلح، مدیر مسؤول تلویزیون رسا را در شهر کابل زخمی کردند

در نتیجه‌ی حمله‌ی افراد مسلح ناشناس، جمشید احمد احمدی، مدیر مسؤول تلویزیون رسا از ناحیه سر به شدت زخمی شده‌ است.

آقای رسا به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که این رویداد پس از چاشت امروز -شنبه، ۲۷ حمل-، در مربوطات حوزه‌ی دهم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

رسا افزود، زمانی که می‌خواست از وظیفه به طرف خانه برود، در مسیر راه از سوی سه فرد مسلح متوقف و از ناحیه‌ی سر به شدت زخمی شده است.

او، هم‌چنان که همه‌ی شان مسلح بودند و حتا به او فرصت صحبت‌کردن را نداند و بدون هیچ حرفی او لت‌وکوب کردند.

بر اساس معلومات که رسانه در اختیار صبح کابل قرار داد، از دو قسمت سر زخمی و چندین کوک خورده است.

به گفته‌ی مدیر مسؤول تلویزیون رسا، زمانی که به حوزه‌ی دهم امنیتی طالبان مراجعه کرده، هیچ کسی در حوزه‌ حضور نداشته و مجبور شده که دوباره به خانه برود.

تا هنوز علت و انگیزه این رویداد مشخص نیست.

هرچند تا هنوز عاملان این رویداد مشخص نشده؛ اما پیش از این در چنین رویدادهایی طالبان دست داشتند. طالبان پس از گرفتن قدرت بارها، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را بازداشت و مورد خشونت قرار داده‌اند.