برنامه‌ی جهانی غذا: نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو استند

صبح کابل
برنامه‌ی جهانی غذا: نیمی از  جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید روبه‌رو استند

برنامه‌ی جهانی غذا، اعلام کرده است که به دلیل خشک‌سالی، درگیری، بحران کرونا و بحران اقتصادی، دست‌رسی مردم به غذای کافی به شدت کاهش یافته است.

در گزارشی که روز دوشنبه -۳ عقرب-، از سوی برنامه‌ی جهانی غذا به نشر رسیده، آمده است که بیش‌تر از نیمی از جمعیت افغانستان -۲۲٫۸ میلیون نفر-، با گرسنگی شدید روبه‌رو استند.

این گزارش که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل و برنامه‌ی جهانی غذا تهیه شده، نشان می‌دهد که شهروندان افغانستان زمستان سختی را در پیش رو دارند و خانواده‌ها برای زنده‌ماندن شان وابسته به کمک‌های بشردوستانه جهانی استند.

برنامه‌ی جهانی غذا، تأکید کرده است که به منظور جلوگیری از یک فاجعه‌ی انسانی در افغانستان، باید کمک‌های بشردوستانه فوری افزایش یاید.

بر بنیاد این گزارش، امنیت غذایی در افغانستان در ده سال گذشته به پایین‌ترین حد رسیده است و اکنون افغانستان در سطح جهان جز کشورهای است که شهروندان آن، هیچ‌گونه امنیت غذایی ندارند.

برنامه‌ی جهانی غذا هشدار داده است که اگر اقدامات فوری انجام نشود، میلیون‌ها نفر به شمول کودکان در افغانستان به دلیل فقر و گرسنه‌گی خواهند مرد.

در همین حال، دیوید بیزلی، مدیر اجرایی برنامه‌ی جهانی غذا، می‌گوید: «امنیت غذایی در افغانستان کاملا به هم خورده است. در زمستان امسال، میلیون‌ها شهروند افغانستان ناگزیر اند که بین گرسنگی و مهاجرت یکی را انتخاب کنند. شمارش معکوس آغاز شده؛ اگر اکنون اقدام نکنیم، یک فاجعه‌ی کامل انسانی اتفاق خواهد افتاد.»

این در حالی به دنبال سقوط کابل و قدرت‌گرفتن طالبان، نظام اقتصادی در افغانستان در حال فروپاشی قرار گرفته است. شهروندان برای زنده‌ماندن شان حتا وسایل خانه‌ی شان را می‌فروشند.