حامد کرزی: سقوط دولت پیشین افغانستان یک فاجعه بود

صبح کابل
حامد کرزی: سقوط دولت پیشین افغانستان یک فاجعه بود

در یک سالگی سقوط جمهوریت، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، سقوط جمهوریت را یک فاجعه خوانده و گفته است که کشور در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار گرفته است.

آقای کرزی به تازگی در مصاحبه با رسانه‌ی هندی «اندیا تودی»، گفته که تنها دست‌آورد حکومت یک‌ساله‌ی طالبان، کاهش خشونت‌ها و کشتار شهروندان افغانستان بوده و به جز این مسأله، همه‌چیز منفی بوده است.

او، تأکید کرده که همه‌ی اتفاقات یک سال گذشته منفی و خلاف خواست‌ مردم افغانستان است و تنها خوشحالی مردم این بوده که جنگ کاهش یافته و افراد کمتری از دو طرف کشته شدند.

به گفته‌ی رییس‌جمهور پیشین، پس از تسلط‌ دوباره‌ی طالبان، میلیون‌ها شهروند افغانستان به شمول تحصیل‌کرده‌گان به بیرون از کشور فرار کردند و این بیان‌گر یک ضایعه‌ی بزرگ است.

آقای کرزی در ادامه، گفته است که بخش آموزش و اقتصاد افغانستان در وضعیت بسیار بدی قرار داد.

با این حال، او بار دیگر خواستار بازشدن مکاتب و آموزش پسران و دختران شده و گفته است که افغانستان سعادت‌مند، افغانستانی است که زنان و مردان آن بتوانند آموزش ببینند و دوشادوش یک‌دیگر کار کنند.

گفتنی است که از سقوط جمهوریت و تسلط دوباره‌ی طالبان یک سال گذشته است. سال گذشته درست در ۱۵ آگست، اشرف غنی از کشور فرار کرد و طالبان ارگ ریاست‌جمهوری و قدرت را به دست گرفتند.