کرزی: طالبان باید زیر چتر بیرق سه رنگ افغانستان به حکومت‌داری ادامه دهند

صبح کابل
کرزی: طالبان باید زیر چتر بیرق سه رنگ افغانستان به حکومت‌داری ادامه دهند

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، می‌گوید که طالبان برای به ‌دست‌ آوردن رسمیت بین‌المللی، ابتدا باید مشروعیت ملی را به دست بیاورند.

آقای کرزی در یک مصاحبه با صدای امریکا،  گفته است که طالبان برای حکومت‌داری شان اساساتی را ایجاد کنند و این اساس نیز باید متبی بر مشروعیت ملی پایه‌گذاری شود.

او افزوده که طالبان باید مشروعیت ملی شان را یا از طریق انتخابات و یا هم از طریق لویه‌جرگه‌ به دست بیاورند.

به گفته‌ی رییس‌جمهور پیشین افغانستان، حکومت طالبان باید قانون اساسی داشته باشد، حتا اگر این قانون موقتی باشد. آقای کرزی با اشاره بر این که طالبان می‌خواهد به قانون اساسی شاهی افغانستان عمل کنند، تأکید کرده است که برای استفاده از این قانون نیز، ابتدا باید یک فرمان نافذ شود.

او هم‌چنان، گفته است که طالبان زیر چتر بیرق سه رنگ افغانستان که قوانین مختلف کشور آن را تأیید کرده، به حکومت‌داری شان ادامه بدهند.

رییس‌جمهور پیشین کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش در مورد مداخلات پاکستان در امور افغانستان، گفت که این کشور نماینده‌ی افغانستان نیست و نباید تلاش نمایندگی از افغانستان را کند.

حامد کرزی ابراز امیدواری کرد که طالبان در مورد مداخلات پاکستان حساسیت نشان دهند.

آقای کرزی در این مصاحبه در مورد بسته‌ماندن مکاتب دخترانه نیز گفت که مکتب‌رفتن حق انسانی، دینی، ملی، بشری و بین‌المللی دختران است.

او از طالبان خواست که هرچه زودتر زمینه‌ی آموزش را برای دختران فراهم کنند.