‏برگزاری کنگره‌ی شورای جهانی هزاره؛ راحله کویر به عنوان رییس جدید این شورا انتخاب شد

عصمت امین
‏برگزاری کنگره‌ی شورای جهانی هزاره؛ راحله کویر به عنوان رییس جدید این شورا انتخاب شد

انتخابات کنگره‌ی شورای جهانی هزاره‌ روز یک‌شنبه -۸ جوزا-، در استکهلم سویدن برگزار شد. در انتخابات این دور کنگره‌ی شورای جهانی هزاره، اکثر کرسی‌ها به زنان اختصاص داده شده است.

در این انتخابات، داکتر راحله کویر، با به دست‌آوردن اکثریت آرا به عنوان رییس جدید شورای جهانی هزاره‌ در پنجمین کنگره‌ی این نهاد انتخاب شد.

همین‌گونه، ام‌البنین میرزایی با گرفتن رأی قابل قبول، به عنوان معاون نخست شورای جهانی هزاره تعیین شده است. رستم احمدی نیز، به عنوان معاون دوم این شورا انتخاب شد.

در انتخابات روز یک‌شنبه، داکتر حمیرا رضایی با اکثریت آرا به ‌عنوان رییس کمیته‌ی «طرح و پلان» شورای ‌جهانی ‌هزاره انتخاب شد. این شورا، داکتر علی باقری را به ‌عنوان رییس کمیته «روابط» انتخاب کرده است. علی باقری، دکترای روابط بین‌الملل و مدیریت دارد.

در بخش کمیته‌ی حقوق بشر و مهاجرت شورای جهانی هزاره، سجاد عسکری به عنوان رییس انتخاب شده است. سجاد عسکری لیسانس روابط‌‌ بین‌الملل و حقوق‌بشر از دانشگاه آسترالیا دارد.

گفتنی است که شورای جهانی هزاره یک نهاد مدنی است که به منظور حمایت از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم هزاره در سطح جهان فعالیت می‌کند. امسال اکثر کرسی‌های این شورا به زنان اختصاص داده شده است.