گزارش؛ پس از تسلط طالبان، هزاره‌ها در معرض خطر بیش‌تری قرار گرفته‌اند

عصمت امین
گزارش؛ پس از تسلط طالبان، هزاره‌ها در معرض خطر بیش‌تری قرار گرفته‌اند

کمیسیون آزادی مذهبی در جهان که یک سازمان مستقل حکومتی در امریکا است، در تازه‌ترین گزارش خود در مورد افغانستان، گفته است که با به‌قدرت رسیدن طالبان، حملات این گروه و داعش بر مردم هزاره و شیعه‌ها افزایش یافته است.

در این گزارش، آمده است که پس از تسلط طالبان، شیعیان به ویژه مردم هزاره در افغانستان در معرض خطر بیش‌تری قرار گرفته‌اند.

کمیسیون آزادی مذهبی در جهان، تأکید کرده است که هزاره‌ها در معرض حملات طالبان و داعش قرار دارند.

بر اساس این گزارش، طالبان زمین‌های هزاره‌ها را غصب کرده و مردم از مناطق شان در ولایت‌های دایکندی و ارزگان بیرون کردند.

هم‌چنان در بخش دیگری این گزارش، آمده است که سایر اقلیت‌های قومی، مانند هندوها، سیک‌ها و آخرین یهودی نیز، پس از سقوط حکومت پیشین، مجبور به ترک افغانستان شده‌اند.

این کمیسیون، از دولت امریکا خواسته است، آن‌ عده‌ از مقام‌های طالبان را که در نقض آزادی مذهبی نقش دارند، تحریم کند.