تلاشی خانه‌به‌خانه در ولایت کاپیسا؛ طالبان بیش از ۲۰ نفر را بازداشت کردند

صبح کابل
تلاشی خانه‌به‌خانه در ولایت کاپیسا؛ طالبان بیش از ۲۰ نفر را بازداشت کردند

منابع محلی در ولایت کاپیسا، می‌گویند که به دنبال حمله‌ی نیروهای مقاومت ملی بر یک پایگاه طالبان در این ولایت، این گروه دوباره تلاشی خانه‌به‌خانه را در کاپیسا آغاز کرده‌اند.
به گفته‌ی منابع، نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی شب گذشته -یک‌شنبه، ۵ سرطان-، بر یک پاسگاه طالبان در روستای «کلالان» از مربوطات حصه‌ی اول ولایت کاپیسا حمله کرده‌اند.
منابع، می‌گویند که در این رویداد، پنج طالب کشته و یک تن دیگر شان زخم برداشته است.
به همین دلیل منابع، می‌گویند که طالبان صبح روز دوشنبه -۶ سرطان-، تلاشی خانه‌به‌خانه را برای چندمین بار در ولایت کاپیسا آغاز کرده‌اند.
گفته می‌شود که طالبان در جریان تلاشی خانه‌به‌خانه، رویه نامناسبی با مردم محل دارند و تا اکنون بیش از ۲۰ نفر از جوانان و نظامیان حکومت پیشین را از ولسوالی حصه‌ی اول ولایت کاپیسا بازداشت کرده‌اند.
به گفته‌ی منابع، طالبان با زور وارد خانه‌ها می‌شوند و حتا در موارد کودکان و موسفیدان را لت‌وکوب می‌کنند.
طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.