تلاشی خانه‌به‌خانه‌ی طالبان؛ حقانی: در جریان تلاشی نباید مردم اذیت شوند

صبح کابل
تلاشی خانه‌به‌خانه‌ی طالبان؛ حقانی: در جریان تلاشی نباید مردم اذیت شوند

هم‌زمان با افزایش انتقادها از تلاشی‌ خانه‌به‌خانه، سراج‌الدین حقانی، رهبر شبکه‌ی حقانی و سرپرست وزارت داخله‌ی طالبان، می‌گوید که در جریان این روند، نباید مردم اذیت شوند.

حقانی که روز شنبه -۱۳ حوت-، در مراسم فراغت افسران پلیس کابل صحبت می‌کرد، از نیروهای طالبان خواست که در جریان تلاشی خانه‌به‌خانه از برخورد نیک با مردم کار بگیرند.

او، گفت که اگر مشکلی در این زمینه به میان می‌آید، باید در هماهنگی با بزرگان و علمای محل، حل مشکل شود.

سراج‌الدین حقانی در این مراسم، گفت که به منظور ایجاد فضای باور و اعتماد در برابر رسانه‌ها حاضر شده است و از افراد طالبان نیز، خواست که با مردم از دقت و برخورد نیک کار بگیرند.

او هم‌چنان با اشاره به عفو عمومی طالبان، از افرادی که به خارج رفته‌اند که به کشور برگردند؛ زیرا هیچ تهدیدی متوجه آن‌ها نیست.

این در حالی است که از آغاز تلاشی خانه‌به‌خانه بیش‌تر از یک هفته گذشته است و تا حال بخش‌های زیادی از شهر کابل و ولایت‌های اطراف آن تلاشی شده است. باشندگان کابل، ادعا می‌کنند که طالبان بسیار از موترهای آن‌ها با خود برده اند و بسیار از اشیا گران‌بها نیز سرقت شده است. در یک مورد، حتا رییس پیشین ترافیک کابل به دلیل بدرفتاری طالبان سکته کرد و جان باخت.