تلاشی خانه‌ی سید مصطفی کاظمی؛ طالبان یگانه موتر به‌جا مانده از او را با خود بردند

صبح کابل
تلاشی خانه‌ی سید مصطفی کاظمی؛ طالبان یگانه موتر به‌جا مانده از او را با خود بردند

افراد طالبان در ادامه‌ی روند تلاشی خانه‌به‌خانه‌ی شان، خانه‌ی سید مصطفی کاظمی، عضو پیشین مجلس نمایندگان را تلاشی کرده اند. اعضای خانواده‌ی آقای کاظمی، می‌گویند که طالبان با بی‌حرمتی وارد خانه‌ی او شده و به افراد داخل خانه نیز توهین کرده اند.

جمال کاظمی، پسر آقای کاظمی در برگه‌ی فیسبوک خود نوشته است که روز گذشته-دوشنبه، ۹ حوت-، حدود ۱۰۰ تن از افراد طالبان وارد خانه آن‌ها و حدود ۱۰ بار خانه‌ی شان را تفتیش کرده اند.

پسر آقای کاظمی، روند تلاشی طالبان بیش‌تر شبیه به یک حمله خوانده و گفته است که این روند دو روز ادامه داشته است.

به گفته او، افراد طالبان موتر خون‌آلود و شخصی پدرش که ۱۴ سال است از آن‌ استفاده نشده و صرفا به عنوان یادگار نگه داشته شده را با خود برده اند.

پسر مصطفی کاظمی مدعی شده که افراد طالبان با تلفن بر صورت یکی از نزدیکانش نیز زده است.

گفتنی است که سیدمصطفی کاظمی، رییس پیشین کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان بود که چهارده سال پیش از امروز، در پانزدهم عقرب سال ۱۳۸۶ خورشیدی در بغلان مرکزی در یک رویداد تروریستی کشته شد. در آن رویداد، بیش از هفتاد نفر دیگر نیز جان باختند.

این در حالی است که روز گذشته جنرال نظام‌الدین دادخواه، رییس پیشین ترافیک کابل نیز، به دلیل خشونت طالبان در جریان تلاشی خانه‌اش، سکته کرده و جان باخته است.