بیستمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

صبح کابل
بیستمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رسید

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان، از رسیدن بیستمین بسته‌ی نقدی کمک‌های بشردوستانه به کابل خبر داده است.

در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه -۱۶ حمل-، از سوی این بانک به نشر رسیده، آمده است که در ادامه‌ی کمک‌های بشردوستانه، ۳۲ میلیون دالر امریکایی به کابل رسیده است.

در خبرنامه، آمده است که از آغاز کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، این بیستمین بسته‌ی کمکی است که به گونه‌ی نقدی به کابل می‌رسد و به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) تحویل داده می‌شود.

بانک مرکزی طالبان از کمک‌های بشردوستانه جامعه‌ی جهانی قدردانی کرده و گفته که امیدوار است در سایر بخش‌های مالی بانکی با جهان در ارتباط شود.