رخصتی کارمندان خدمات ملکی در کابل تا پایان ماه رمضان تمدید شد

صبح کابل
رخصتی کارمندان خدمات ملکی در کابل تا پایان ماه رمضان تمدید شد

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اعلام کرده است که رخصتی کارمندان خدمات ملکی در کابل، تا پایان ماه رمضان تمدید شده است.

در اعلامیه‌ای که روز پنج‌شنبه (۱۸ ثور)، از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی منتشر شده، آمده است که رخصتی کارمندان اداره‌های ملکی دولت، در شهر و ولسوالی‌های کابل، تا پایان ماه رمضان ادامه می‌یابد.

این در حالی است که کابینه‌ی افغانستان، در سیزدهم ثور، تمدید محدودیت گشت‌وگذار در کابل به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را تأیید کرده بود.

با این حال، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفته است که رؤسا و رؤسای عمومی وزارت‌ها و ادارات دولتی، برای عرضه‌ی خدمات ضروری، مکلف‌اند همه‌روزه به محل کارشان حضور یابند.

این کمیسیون، افزوده است که آن شمار از کارمندان وزارت‌ها و اداره‌های دولت که وظایف‌شان برای عرضه‌ی خدمات ضروری تشخیص می‌شود نیز، مکلف‌اند تا با تجویز اداره‌ی مربوط، به وظایف‌شان حاضر شوند.