یونس طغرا: زهره بیان شینواری کودتای انتخاباتی کرده است

صبح کابل
یونس طغرا: زهره بیان شینواری کودتای انتخاباتی کرده است

یونس طغرا، عضو کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، انتخاب زهره بیان شینواری را به عنوان رییس این کیسیون، انتصابی می‌داند.

آقای طغرا، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که در شانزدهم حوت، انتخابات برای برگزیدن هیئت رهبری کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برگزار شده بود که او با اکثریت آرا، برنده شد.

او می‌افزاید: «پنج عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، پنج رای حق دارند که در دور اول چهار کاندید حضور داشتند و قطب‌الدین رویدار، در آخرین لحظات از نامزدی منصرف شد و رای خود را هم سفید استفاده کرد. در این میان، چهار رای برای سه کاندید باقی ماند که رای چهارمی سرنوشت‌ساز بود و در دور اول، این رای به نفع من استفاده شد و من با اکثریت آرا برنده شدم

به گفته‌ی آقای طغرا، بر اساس طرزالعمل کمیسیون، اکثریت آرا برای انتخاب رییس در نظر گرفته شده، نه اکثریت مطلق (۵۰+ یک رای) و به همین دلیل، نامزدی که اکثریت آرا را به دست آورد، برنده است.

او می‌گوید که نتیجه‌ی دور اول انتخابات را نپذیرفته و انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور نهایی نیز دو کاندید باقی ماند و هر دو کاندید، دو رای مساوی به دست آوردند.

آقای طغرا می‌گوید: «بر اساس قوانین انتخاباتی، در دور دوم، با فرق تجربه‌ی کاری و تجربه‌ی تحصیل، به عنوان رییس‌ کمیسیون شکایات انتخاب شدم. اما پس از یک هفته در غیاب من، زهره بیان شینواری را به عنوان رییس انتخاب کردند. من انتخاب او را در غیاب خودم، کودتای انتخاباتی می‌دانم و این کودتا هم در اثر فشار حلقات بیرونی صورت گرفته است

یونس طغرا همچنان در مکتوبی که به ریاست عمومی دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی فرستاده، گفته است: «هرنوع فعالیت امضای شخص دوم به نام رییس، اقدام غیرقانونی بوده و در صورت تخلف، تمرد از حکم شمرده شده و اعمال مواد پیش‌بینی شده قانونی قابل اجرا خواهد بود

این در حالی است که روز شنبه (۲۳ حوت)، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که در نتیجه‌ی برگزاری انتخابات هیئت رهبری این کمیسیون، افراد قبلی در سمت‌های شان ابقا شده‌اند.

این کمیسیون، گفته بود که بر اساس مصوبه‌ی هیئت اداری، زهره بیان شینواری، به عنوان ریيس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، دین‌محمد عظیمی به عنوان معاون و محمدقاسم الیاسی، به عنوان منشی و سخنگو، در سمت‌های شان ابقا شده‌اند.