بیش از ۳ هزار شهروند افغانستان از یک نهاد تحصیلات عالی هندی مدرک جعلی گرفته اند

صبح کابل
بیش از ۳ هزار شهروند افغانستان از یک نهاد تحصیلات عالی هندی مدرک جعلی گرفته اند

عبدالقیوم نظامی، رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری، می‌گوید که یک نهاد تحصیلات عالی هندی، برای بیش از ۳ هزار شهروند افغانستان دیپلم جعلی لیسانس، ماستری و دکترا داده است.

آقای نظامی که روز چهارشنبه (۱۸ حمل)، در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که این نهاد تحصیلات عالی (آی‌اس‌بی‌ام) نام دارد و در هند فعالیت می‌کند.

به گفته‌ی او، از زمان آغاز کار کمیسیون مبارزه با فساد اداری تا اکنون، ۱۶ مورد شکایت به دادستانی کل فرستاده شده که در میان این موارد، پرونده‌ی جعل‌وتزویر بیش از ۳ هزار مدرک لیسانس، ماستری و دکترا نیز شامل است.

آقای نظامی، افزود که برخی از شهروندان افغانستان که از نهاد تحصیلات عالی (آی‌اس‌بی‌ام)، مدرک جعلی گرفته‌اند، در رده‌های بلند حکومتی نیز کار می‌کنند.

او تصریح کرد که بررسی‌های بیشتر در این زمینه جریان دارد.