نخستین محموله‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی هند به کابل رسید

صبح کابل
نخستین محموله‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی هند به کابل رسید

سفارت افغانستان در دهلی ‌نو از آغاز مجدد پروازهای مستقیم میان هند و افغانستان پس از حدود چهار ماه توقف خبر داده و گفته است که هم‌زمان با آغاز پروازها، روند انتقال کمک‌های بشردوستانه به این کشور آغاز شده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی سفارت افغانستان در دهلی‌ نو به نشر رسیده، آمده است که نخستین محموله‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی هند روز گذشته – جمعه، ۱۹ قوس-، به کابل رسیده است.

بر اساس این خبرنامه، نخستین محموله‌ی کمکی هند شامل دو تن دوا می‌شود که برای رسیدگی به بیماران شفاخانه‌ی اندراگاندی – صحت طفل در کابل اختصاص یافته است.

سفارت افغانستان در دهلی نو، هم‌چنان گفته است که هندوستان در کنار سایر کمک‌های بشردوستانه، ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا نیز به این کشور کمک کرده که در آینده‌ی نزدیک به افغانستان منتقل می‌شود.

گفتنی است که نخستین پرواز مستقیم میان افغانستان و هند توسط طیاره‌ی کام‌ایر انجام شده که در رفت حدود ۱۰۰ تن از شهروندان هندو و سیک افغانستان به هند منتقل شده و در برگشت نیز بیش از ۸۰ تن از مسافران گیرمانده در هند به کابل منتقل شده اند.