اداره‌ی بازرس: از فساد در مصرف بودجه‌ی مبارزه با کرونا جلوگیری خواهد شد

صبح کابل
اداره‌ی بازرس: از فساد در مصرف بودجه‌ی مبارزه با کرونا جلوگیری خواهد شد

اداره‌ی بازرس، اعلام کرده است که تأمین شفافیت، نظارت از تطبیق بودجه و استفاده از امکانات اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا، از اولویت‌های حکومت است.

غزال حارس، رییس اداره‌ی بازرس، روز پنج‌شنبه (۱۲ سرطان)، در یک نشست خبری، تأکید کرد که از فساد در مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا و ارائه‌ی خدمات و تجهیزات طبی، جلوگیری خواهد شد.

او افزود که اداره‌ی بازرس، به منظور مبارزه‌ی موثر با فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های اراکین عالی رتبه حکومتی و روسای ادارات مستقل بودجوی از طریق دریافت شکایت، ایجاد شده و میکانیزم‌های لازم را برای دریافت و رسیدگی به شکایات، بازرسی و پیگیری پرونده‌های فساد اداری، در دسترس دارد.

بانو حارس، گفت که گزارشات اخیر در مورد قاچاق ماشین‌های تنفس مصنوعی به پاکستان، حیف و میل و اختلاس میلیون‌ها افغانی در بودجه‌ی ولایتی کرونا، عدم پرداخت معاشات کارمندان صحی، تمام قراردادهای مربوط به برنامه‌ی مبارزه با ویروس کرونا در سطح مرکز و ولایات و شکایات و گزارش‌هایی که اداره بازرس در آینده دریافت می‌کند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته‌ی او، اداره‌ی بازرس، مواردی را که ماهیت جرمی و جزایی داشته باشد، به مراجع عدلی و مواردی که ماهیت جرمی نداشته باشد، سفارشات و توصیه‌های اصلاحی خود را به آدرس مسؤولین ادارات بازرسی شده اصدار می‌کند.

این در حالی است که چند روز پیش، رییس‌جمهور غنی، با صدور حکمی، به اداره‌ی بازرس، هدایت داده بود تا شکایت‌ها و گزارش‌های مربوط به چگونگی مدیریت و مصرف منابع مبارزه با ویروس کرونا را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس حکم رییس‌جمهور، تمام ادارات دولتی مکلف اند تا با اداره‌ی بازرس همکاری همه جانبه کرده و اسناد و مدارک مورد نیاز در اختیار این اداره قرار دهند.

گفتنی است که چندی پیش، معتمد گدام مرکزی وزارت صحت، به اتهام گرفتن ۸۰ هزار دالر رشوه بازداشت شده بود. از سویی هم، به تازگی، احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت، گفته است که معتمد گدام مرکزی وزارت صحت، تنها نبوده و هم‌دست‌هایی هم داشته که به زودی شناسایی و بازداشت خواهند شد.

آقای عثمانی، گفته است که از این به بعد، هر خریدی که برای وزارت صحت صورت می‌گیرد، باید با حضور مردم محل و اداره‌ی تقاضاکننده انجام شود. به گفته‌ی او، این کار، به خاطر این صورت می‌گیرد که از عدم حیف‌ومیل پول‌های کمکی، اطمینان حاصل شود.