کمیته‌ی بین‌المللی نجات: افغانستان نباید به خاطر بحران اوکراین فراموش شود

صبح کابل
کمیته‌ی بین‌المللی نجات: افغانستان نباید به خاطر بحران اوکراین فراموش شود

در هفته‌های اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها از سقوط نظام اقتصادی و بحران بشری در افغانستان هشدار داده اند. کمیته‌ی بین‌المللی نجات بار دیگر، تأکید کرده است که افغانستان نباید به دلیل بحران اوکراین و روسیه نادیده گرفته شود.

در اعلامیه‌ای که ناوقت روز گذشته -جمعه، ۱۳ حوت-، از سوی این کمیته به نشر رسیده، آمده است که اگر جامعه‌ی جهانی از مسأله افغانستان غافل شود، ممکن است عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد.

کمیته‌ی بین‌المللی نجات، گفته است که جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی باید به منظور جلوگیری از قحطی و گرسنگی، شهروندان افغانستان را کمک کنند و جان میلیون انسان را از مرگ نجات دهند.

این کمیته گفته است؛ در حالی که نیازمندی‌ها به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نسبت به سال گذشته، سه برابر افزایش یافته؛ اما پول‌های مورد نیاز برای رسیدگی مردم به شدت کاهش یافته است. تنها ۲۰درصد از پول درخواستی تااکنون تأمین شده است.

با این حال، کمیته هشدار داده که اگر به وضعیت افغانستان رسیدگی نشود، ممکن هزاران انسان در نتیجه‌ی گرسنگی جان خود را از دست بدهند.

در همین حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در امور پناهندگان نیز از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته است که این کشور به نقطه غیرقابل برگشت از نظر بازسازی اقتصادی نزدیک شده است.

این نهاد، امروز -شنبه، ۱۴ حوت-، گفته است که از ۴٫۴ میلیارد دالر درخواستی برای کمک به مردم افغانستان، تنها ۱۲ درصد آن تأمین شده است.