وزیر خارجه‌ی ایران: تا هنوز وعده‌ی طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر محقق نشده است

صبح کابل
وزیر خارجه‌ی ایران: تا هنوز وعده‌ی طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر محقق نشده است

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه‌ی ایران تأکید می‌کند که تا هنوز وعده‌ی اصلی سیاسی برای تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه‌ی اقوام افغانستان محقق نشده است.

آقای عبداللهیان که روز چهارشنبه -۱۰ حمل-، در سومین نشست کشورهای همسایه‌ی افغانستان در چین صحبت می‌کرد، از حکومت سرپرست طالبان خواست که در زمینه‌ی تشکیل حکومت فراگیر اقدامات عملی‌تر انجام دهد.

او در این نشست با اشاره به مشکلات امنیتی‌ای که در افغانستان وجود دارد، گفت که در حال حاضر نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در افغانستان وجود دارد.

به گفته‌ی وزیر خارجه‌ی ایران، گسترش فعالیت‌های تروریستی داعش در افغانستان، جای هیچ تردیدی را باقی نگذاشته است.

حسین امیرعبداللهیان، در این نشست تأکید کرد که به منظور مبارزه با تروریزم نیاز است که کشورهای منطقه اقدامات مشترک و جمعی را روی دست بگیرند و هم‌چنان یک کارشیوه‌ای خاص در چارچوب ساختارهای فعلی یا یک نهاد مستقل برای هماهنگ‌کردن سیاست‌های مبارزه با تروریزم توسط همسایه‌گان افغانستان ایجاد شود.

آقای عبداللهیان، هم‌چنان به وضعیت بد اقتصادی در افغانستان اشاره کرد و گفت که در حال حاضر بیش‌تر از نیمی از مردم افغانستان به شمول زنان و کودکان قادر به تأمین نیازهای اولیه شان نیستند.

او از همه‌ی کشورها خواسته که بدون توجه به مشکلات سیاسی و حقوقی در افغانستان به شهروندان این کشور کمک‌رسانی کنند.

این در حالی است که به دلیل عدم تشکیل یک حکومت فراگیر از سوی طالبان، تا هنوز هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. عدم به رسمیت‌شناختن طالبان، سبب شده که بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در این کشور متوقف شده و حتا شماری از کشورها کمک‌ها خود را نیز، قطع کنند.