وزارت مهاجران: در دو هفته‌ی گذشته، نزدیک به ۱۲ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته اند

صبح کابل
وزارت مهاجران: در دو هفته‌ی گذشته، نزدیک به ۱۲ هزار مهاجر به افغانستان بازگشته اند

وزارت امور مهاجران و بازگشت‌کنندگان، اعلام کرده که در جریان دو هفته‌ی گذشته، ۱۱ هزار و ۹۲۳ مهاجر به افغانستان بازگشته اند.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه -۱۱ اسد-، از سوی وزارت امور مهاجران و بازگشت‌کنندگان نشر شده، آمده است که این مهاجران، از مرز ملک با ایران و مرز تورخم با پاکستان، از تاریخ -۲۶ سرطان تا ۸ اسد- به کشور بازگشته اند.

در اعلامیه، آمده است که ۱۱ هزار و ۸۸۲ مهاجر از ایران و ۳۱ مهاجر دیگر از پاکستان، به افغانستان بازگشته اند.

وزارت امور مهاجران و بازگشت‌کنندگان، گفته است؛ مهاجرانی که از ایران بازگشته اند، افرادی اند که برای دریافت کار به آن کشور رفته بودند و یا هم قصد سفر از راه قاچاق به آن کشور را داشتند و توسط نیروهای مرزی، بازگردانده شدند.

این وزارت، گفته است؛ به پنج درصد افرادی که از ایران وارد کشور می‌شوند و به همه کسانی که از پاکستان بازگشته اند و نیازمند استند، بسته‌های کمکی بشردوستانه توزیع خواهد شد.