با خبرنگاران خارجی‌ای که به نفع طالبان فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی می‌شود

صبح کابل
با خبرنگاران خارجی‌ای که به نفع طالبان فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی می‌شود

در نشست کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها، فیصله شده تا با خبرنگاران خارجی‌ای که به نفع ‏طالبان فعالیت می‌کنند، برخورد قانونی شود‎.‎

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه -۱۹ اسد-، از برگزاری نشست کمیته‌ی ‏مشترک حکومت و رسانه‌ها خبر داده است‎.‎

در این نشست، موضوع فعالیت آن عده از خبرنگاران خارجی‌ای مطرح شده که بدون جواز قانونی، ‏به نفع گروه طالبان در افغانستان فعالیت دارند. در این نشست، به وزارت اطلاعات و فرهنگ، ‏هدایت داده شده تا بر اساس قانون، در این راستا اجراآت کند‎.‎

در این نشست، در زمینه‌ی چه‌گونگی تأمین امنیت خبرنگاران در معرض تهدید، به ویژه ‏خبرنگارانی که در مناطق تحت کنترل طالبان حضور دارند و چه‌گونگی انتقال آن‌ها به مناطق امن ‏و کمک به آن‌ها، تصمیم گرفته شده است‎.‎

در این نشست، فیصله شده تا گزارش‌ها در باره‌ی تهدید و اذیت خبرنگاران در مناطق تحت کنترل ‏طالبان، پس از تنظیم و توحید، با نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان در میان ‏گذاشته شود‎.‎

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در این نشست گفته است که در حال حاضر، تهدید ‏آزادی بیان از سوی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی، به اوج خود رسیده است‎.‎

آقای دانش، افزوده است که شرایط می‌طلبد تا علاوه بر حکومت افغانستان، همه رسانه‌ها و ‏نهادهای مدنی و مردم، با تمام توان در دفاع از آزادی بیان و حفظ ارزش‌های مدنی تلاش کنند‎.‎